4. รายละเอียดการประสานงาน

ตามปกติ เมื่อเริ่มโครงการ ผู้รับเหมาโครงสร้าง สถาปัตยกรรมเป็นผู้ที่เริ่มงานดินและฐานรากของโครงการก่อน เป็นผู้ริเริ่มในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการทำงาน เช่น จัดหามิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำ ลิฟต์ขนของ ห้องสุขา รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด ฯลฯ ช่วงสำคัญที่สุดในการประสานงาน คือ
1. ช่วงเริ่มโครงการ
2. ช่วงท้ายโครงการ

หน้าที่ในการประสานงานระหว่างผู้รับเหมาหลักกับผู้รับเหมาอื่นๆ
1. ผู้รับเหมาหลัก ให้ผู้รับเหมาอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างจัดจ้างโดยตรง ใช้นั่งร้านและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
ผู้รับเหมาอื่นๆ โดยปกติ ต้องติดตั้งนั่งร้านไว้ใช้เอง
2. ผู้รับเหมาหลัก ให้ผู้รับเหมาอื่นๆ ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดไว้ เพื่อการก่อสร้าง โดยจัดการคิดค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม
ผู้รับเหมาอื่นๆ ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระเบียบที่จัดไว้
3. ผู้รับเหมาหลัก จัดหาไฟฟ้าและน้ำให้เพียงพอที่จะใช้งาน เป็นผู้ชำระค่าไฟและน้ำ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
ผู้รับเหมาอื่นๆ ต่อสายไฟและท่อน้ำจากที่ที่จัดไว้ ด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของตนเอง
4. ผู้รับเหมาหลัก เตรียมแผนแม่บท เพื่อการประสานงานก่อสร้าง
ผู้รับเหมาอื่นๆ วางแผนงานของตนเองให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
5. ผู้รับเหมาหลัก
ผู้รับเหมาอื่นๆ
6. ผู้รับเหมาหลัก
ผู้รับเหมาอื่นๆ
7. ผู้รับเหมาหลัก
ผู้รับเหมาอื่นๆ
8. ผู้รับเหมาหลัก
ผู้รับเหมาอื่นๆ


Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *