เลือกเครื่องสูบน้ำดับเพลิงให้เหมาะกับลักษณะงาน

โดยปกติเราจะพิจารณาจากสถานที่ งบประมาณและส่วนประกอบหลาย… Continue reading เลือกเครื่องสูบน้ำดับเพลิงให้เหมาะกับลักษณะงาน

การใช้งาน DX Coil ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง

การบทความนี้ต้องการกล่าวถึง การคำนวนหาภาระของเครื่องปรั… Continue reading การใช้งาน DX Coil ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง

การติดตั้งอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากกับผนังเบา

การจัดวางอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก เช่น ตู้ไฟฟ้าหรือ แผงไฟ… Continue reading การติดตั้งอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากกับผนังเบา

การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและแผงไฟฟ้าที่ผนัง

ในงานติดตั้ง อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า และบางทีก็เป็นงานที่รี… Continue reading การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและแผงไฟฟ้าที่ผนัง

ตรวจระบบล่อฟ้าของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร

ในการวางระบบล่อฟ้า (ที่ใช้สายทองแดง หรือเทปทองแดงตรึง/ย… Continue reading ตรวจระบบล่อฟ้าของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร

การเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ในห้องเครื่อง AHU

ท่านทราบหรือไม่ว่า อุปกรณ์ ตรวจจับเพลิงไหม้ที่จะใช้ในห้… Continue reading การเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ในห้องเครื่อง AHU

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, พัดลมและท่อลมในห้องไฟฟ้า

ในโครงการทั่วไป โดยปกติจะมีการออกแบบระบบปรับอากาศและระบ… Continue reading การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, พัดลมและท่อลมในห้องไฟฟ้า