การติดตั้งอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากกับผนังเบา

การจัดวางอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก เช่น ตู้ไฟฟ้าหรือ แผงไฟ… Continue reading การติดตั้งอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากกับผนังเบา

การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและแผงไฟฟ้าที่ผนัง

ในงานติดตั้ง อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า และบางทีก็เป็นงานที่รี… Continue reading การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและแผงไฟฟ้าที่ผนัง

ตรวจระบบล่อฟ้าของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร

ในการวางระบบล่อฟ้า (ที่ใช้สายทองแดง หรือเทปทองแดงตรึง/ย… Continue reading ตรวจระบบล่อฟ้าของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร

การเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ในห้องเครื่อง AHU

ท่านทราบหรือไม่ว่า อุปกรณ์ ตรวจจับเพลิงไหม้ที่จะใช้ในห้… Continue reading การเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ในห้องเครื่อง AHU

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, พัดลมและท่อลมในห้องไฟฟ้า

ในโครงการทั่วไป โดยปกติจะมีการออกแบบระบบปรับอากาศและระบ… Continue reading การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, พัดลมและท่อลมในห้องไฟฟ้า