ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางออกฉุกเฉิน, ท่อส่งน้ำดับเพลิง

ไฟฉุกเฉิน หมายถึง เครื่องส่องสว่าง ฉุกเฉิน ด้วยแบตเตอรี… Continue reading ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางออกฉุกเฉิน, ท่อส่งน้ำดับเพลิง

3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องประสานงานในหน่วยงานก่อสร้าง

โดยทั่วไปในการก่อสร้างโครงการต่างๆ จะต้องประกอบด้วย องค… Continue reading 3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องประสานงานในหน่วยงานก่อสร้าง

2. หน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้จัดการโครงการต้องปฏิบัติในหน่วยงานก่อสร้าง

1. ขอบเขต ความรับผิดชอบ และหน้าที่จำเพาะ– ทำหน้าท… Continue reading 2. หน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้จัดการโครงการต้องปฏิบัติในหน่วยงานก่อสร้าง

การเลือกใช้ Service Switch, Pad-Lock CB., Safety Switch เมื่อต้องการ การตรวจซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักร

ในกรณีที่อุปกรณ์หลักที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ไกลจากแผง Starter เม… Continue reading การเลือกใช้ Service Switch, Pad-Lock CB., Safety Switch เมื่อต้องการ การตรวจซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักร

อุปกรณ์ที่ต้องการไฟฟ้าฉุกเฉิน เมื่อไฟดับ

ในโครงการก่อสร้างโดยปกติ การที่จะกำหนดว่าอุปกรณ์ชนิดใดค… Continue reading อุปกรณ์ที่ต้องการไฟฟ้าฉุกเฉิน เมื่อไฟดับ

ทำไมเครื่องจักรที่รับไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ไม่ทำงานเมื่อไฟดับ

ความสำคัญของการติดตั้งท่อระบายอากาศ เป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ… Continue reading ทำไมเครื่องจักรที่รับไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ไม่ทำงานเมื่อไฟดับ

การกำหนดความสว่างและตำแหน่งดวงโคมในห้องเครื่อง

ห้องเครื่องที่จะกล่าวถึง คือห้องเครื่องทุกชนิดในโครงการ… Continue reading การกำหนดความสว่างและตำแหน่งดวงโคมในห้องเครื่อง

อย่าใช้ Permatex ทาเกลียวท่อน้ำดื่มเป็นอันขาด

หลายคนคงนึกภาพ บ่อสูบน้ำเสียได้นะครับว่า มันมีความโสภาอ… Continue reading อย่าใช้ Permatex ทาเกลียวท่อน้ำดื่มเป็นอันขาด