อุปกรณ์ในระบบไฮโดรลิก

 1. ปั๊มไฮโดรลิก (Hydraulic Pumps)
  1.1 ปั๊มแบบเฟือง (Gear Pump)
  1.2 ปั๊มแบบเวน (Vane Pump)
  1.3 ปั๊มแบบลูกสูบ (Piston Pump)
  2. กระบอกสูบไฮโดรลิก (Hydraulic Cylinders)
  สามารถแบ่งออกเป็น ชนิดใหญ่ๆได้ 2 ชนิด คือกระบอกสูบชนิดทำงานทิศทางเดียว และกระบอกสูบชนิดทำงาน 2 ทิศทาง สำหรับในระบบไฮโดรลิกแล้ว ส่วนมากจะใช้กระบอกสูบชนิดทำงานสองทิศทางกันมากกว่า ชนิดทำงานทิศทางเดียว ข้อพิจารณาเกี่ยวกับกระบอกสูบมีดังนี้
  2.1 ขนาดของกระบอกสูบ
  2.2 แรงของกระบอกสูบ
  2.3 ความเร็วของกระบอกสูบ
  3. วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional Control Valves)
  วาล์ว 2 ทิศทาง
  วาล์ว 3 ทิศทาง
  วาล์ว 4 ทิศทาง
  4. วาล์วนิรภัยหรือรีลีฟวาล์ว (Relief Valve)
  คือวาล์วควบคุมความดันของน้ำมันในระบบ ไม่ให้มีค่าสูงเกินกว่าค่าที่กำหนด
  5. วาล์วควบคุมอัตราการไหล (Flow Control Valve)
  หน้าที่ของวาล์ว เพื่อควบคุมให้น้ำมันไหลออกให้มากหรือน้อย ตามความต้องการ วาล์วควบคุมอัตราการไหลชนิดนี้ จะควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันทั้งสองทิศทาง แต่ถ้าต้องการควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันเพียงทิศทางเดียว จะต้องเลือกวาล์วชนิดที่มีเช็กวาล์ว
  6. ถังน้ำมันไฮโดรลิก (Hydraulic Oil Tank)
  7. วาล์วกันกลับหรือเช็กวาล์ว (Check Valves)
  8. กรองน้ำมันไฮโดรลิก (Hydraulic Filters)
  9. เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *