อาคารตึกแถว

ปัญหาอัคคีภัยของอาคารตึกแถว

มีการเปลี่ยนแปลงของอาคาร ตึกแถว ไปเป็นโรงงานขนาดเล็ก ภัตตาคาร สถาบันกวดวิชา หอพัก โดยไม่มีทางหนีไฟที่ถูกต้อง เนื่องจากรูปแบบของบันได ตึกแถวนั้นยากต่อการปิดล้อมและตึกแถวส่วนใหญ่มีการต่อเติมพื้นที่ด้านหลังอาคาร ทำให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ด้านหลัง เป็นทางหนีไฟได้ มีการติดตั้งเหล็กดัดกันขโมย อันเป็นอุปสรรคกับการหนีไฟ

แนวทางการแก้ปัญหา
นอกจากจะต้องกวดขันให้มีการแจ้งเปลี่ยนสภาพการใช้งานแล้ว การทำทางหนีไฟที่ถูกต้อง จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้เป็นอย่างมาก

เกณฑ์ในการพิจารณามีดังนี้
1. ระยะสัญจรสำหรับการหนีไฟ รวมทั้งแนวราบและแนวตั้ง ต้องไม่มากกว่า 30 เมตร สำหรับสถานที่ใช้งานทั่วไป และไม่มากกว่า 15 เมตร สำหรับสถานที่เสี่ยงอันตราย
ดังนั้น ตึกแถวสูงไม่เกิน 4 ชั้น อนุโลมได้ว่า ระยะสัญจรทั่วไปไม่เกิน 30 เมตร จึงสามารถใช้บันไดที่มีอยู่เดิม โดยที่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นอุปสรรค ในการหนีไฟลงสู่ชั้นล่างและออกสู่ทางสาธารณะภายนอกได้ ยกเว้นว่าอาคารนั้นเป็นโรงงานที่เสี่ยงอันตราย
สำหรับตึกแถวที่สูงกว่า 4 ชั้นหรือมีการเปิดต่อกันหลายห้อง หากระยะสัญจรสำหรับการหนีไฟ ซึ่งนับจากจุดที่ไกลที่สุด จนถึงทางออกสู่นอกอาคาร ที่ปลอดภัยที่ชั้นล่าง นั้นเกิน 30 เมตร ก็จะต้องจัดทำให้มีพื้นที่ป้องกัน เช่นการปิดล้อมบันได ซึ่งจะทำให้สามารถนับระยะสัญจรจากจุดที่ไกลที่สุด จนถึงพื้นที่ป้องกันได้

2. ทางหนีไฟจะต้องมี 2 ทาง ที่สามารถนำออกสู่ทางสาธารณะ
สำหรับอาคารตึกแถวห้องริมสุด สามารถนับประตูหน้าได้เป็น 1 ทาง และเจาะช่องประตูด้านข้างอีก 1 ทาง รวมเป็น 2 ทาง
ในกรณี ห้องแถวตรงกลางที่ออกทางด้านหลังไม่ได้ จะต้องอาศัยทางออกที่ห้องด้านข้างอีก 1 ทาง หรือจะต้องใช้ ตึกแถว 2 ห้อง โดยยังคงผนังระหว่างห้องไว้ และติดตั้งประตูระหว่างกัน
ในกรณีที่สามารถจัดทำบันไดหนีไฟเพิ่มด้านหลังหรือด้านข้างได้ให้นับเป็นทางหนีไฟทางที่ 2 ได้โดยไม่ให้ใช้บันไดลิงเป็นบันไดหนีไฟและบันไดนี้จะต้อง ทอดลงมาอย่างน้อยถึงกันสาดชั้นล่างและมีความกว้างของบันไดไม่น้อยกว่า 60 ซม. พร้อมราวจับกันตก
ประตูเปิดออกสู่บันไดด้านอกเป็นชนิดที่ผลักเปิดออกจากด้านในได้ด้านเดียว โดยดัดแปลงจากช่องหน้าต่างเดิมและเหล็กดัดได้
3. สัญญาณแจ้งเหตุ
สำหรับอาคารที่เสี่ยงอันตราย รวมทั้งหอพักหรือสถานกวดวิชา ควรติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (smoke detector) และจัดให้มีระบบไฟฟ้า แสงสว่างฉุกเฉินด้วยแบตเตอรี่ระหว่างทางหนีไฟตลอดเส้นทาง
4. เครื่องดับเพลิง
จัดให้มีเครื่องดับเพลิงเคมีประจำบันไดทุกชั้น
5. เชื้อเพลิง
ไม่ใช้อาคาร ตึกแถว มาเก็บวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุอันตราย
Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *