การกำหนดท่อ Suction ให้เป็นแบบ Header

ในการกำหนด ท่อดูดของเครื่องสูบน้ำ หลายๆชุด โดยการวางให้ท่อดูดหลายๆชุด ให้เป็นแบบ Header ให้คำนึงถึงความเหมาะสมในการวางท่อ ตามตำแหน่งการวางเครื่องสูบน้ำ โดยเราจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้
1.เครื่องสูบน้ำมีตำแหน่งที่อยู่สูงกว่า ระดับผิวน้ำในถังเก็บ
หลักการทำงานของเครื่องสูบน้ำ คือ การทำให้เกิดความดันต่ำภายใน ตัวเครื่องสูบน้ำ จากนั้นของเหลว ด้านนอกที่อยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศ จะไหลเข้าสู่เครื่องสูบน้ำ ผ่านทางท่อ Suction ซึ่งหลักการที่สำคัญที่ ของเหลวจะไหลเข้าสู่เครื่องสูบน้ำไ้นั้นอาศัยหลักการ ดังนี้

NPSHA > NPSHR …………1
NPSHA = HP + HZ + HVP + HF …………2

โดยที่ NPSHA คือ Net Positive Suction Available
NPSHR คือ Net Positive Suction Required
HP คือ ความดันสมบูรณ์
HZ คือ ความต่างระดับระหว่าง ผิวของเหลว กับศูนย์กลางใบพัด
ของเครื่องสูบน้ำ
HF คือ Friction Loss
HVP คือ ความดันไอ ของของเหลว
กรณีที่ เครื่องสูบน้ำไม่สามารถ ดูดน้ำขึ้นมาได้นั้น มีวิธีป้องกันคือ ต้องทำให้ NPSHA มีค่ามากที่สุด ในการติดตั้ง หรือ โดยคำนึงถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังสมการที่ 2
จากสมการที่ 2 สิ่งที่เกี่ยวข้อง สิ่งหนึ่งก็คือ
1. ระยะความต่างของผิวน้ำกับตำแหน่งใบพัดของเครื่องสูบน้ำในถังเก็บ
2. ความเสียดทาน (Friction Loss) ในเส้นท่อ
ในกรณีที่ เราใช้ท่อทางดูดของเครื่องสูบน้ำ ร่วมกันเป็น Header บางลักษณะจะใช้ความยาวท่อดูดมากขึ้น หรือมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ มี ความเสียดทานในเส้นท่อเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้เครื่องสูบน้ำดูดน้ำไม่ขึ้น
ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ ควรแยกท่อทางดูดของเครื่องสูบน้ำออกจากกัน และยังเป็นประโยชน์ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบต่อไปในอนาคต







Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *