บันไดลอย

ปัญหา ของบันไดลอยที่อาจจะไม่ปลอดภัย

ลักษณะของปัญหา
บันไดลอยภายนอกอาคาร ที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนไฟนั้นเป็นบันไดที่ปลอดภัย เนื่องจากไม่ได้มีลักษณะเป็นปล่องไฟ และมีการระบายอากาศที่ดี โดยมีเงื่อนไขดังนี้คือ001

1. ผนังอาคารด้านที่ติดกับบันไดจะต้องเป็นผนังทนไฟ
2. ผนังทนไฟด้านที่ติดกับบันไดนี้จะต้องมีความกว้างกว่า ความกว้างของบันไดที่หันเข้าหาอาคารไม่น้อยกว่าข้างละ 3 เมตร
3. ในกรณีที่ไม่สามารถทำผนังทนไฟออกไป ด้านละ 3 เมตร และหากด้านข้างของบันไดทำมุมกับผนังอาคารน้อยกว่า 180 องศาด้านข้างของบันไดนั้น จะต้องเป็นผนังทนไฟ
4. หากผนังทนไฟนี้ มีช่องเปิด จะต้องปิดเองได้โดยอัตโนมัติ และสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 45 นาที

ทั้งนี้ หากบันไดภายนอกอาคารนี้ มีระเบียงทางเดินเชื่อมภายนอกอาคาร หรือเปิดโล่งสู่บันไดไม่น้อยกว่า 2 บันได อาจจะไม่จำเป็นต้องทำตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้
บันไดลอยที่ประกอบจากเหล็กโครงสร้าง (Structure Steel) และมีการป้องกันอันตรายจากอาคารดังกล่าวแล้ว ถือว่ามีอัตราการทนไฟที่ยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องหุ้มกันไฟอีก

การสร้างบันไดลอยนอกอาคาร เป็นทางออกที่ดี ทางหนึ่งในการเพิ่มบันไดหนีไฟ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาแบบตรงไปตรงมา และไม่ต้องพึ่งระบบอัดอากาศทางกล ที่มักจะมีปัญหาการควบคุมความดันอากาศ และความเสี่ยงจากการที่พัดลมอัดอากาศไม่ทำงาน

อย่างไรก็ตาม การสร้างบันไดเพิ่มนี้ ตามกฏหมายในปัจจุบัน อาจจะถือว่าเข้าข่ายการดัดแปลงอาคารได้ จึงควรทำเรื่องเพื่อขออนุญาต ในการขอสร้างบันไดหนีไฟ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมความปลอดภัยของอาคาร ซึ่งกรมโยธาธิการและกรุงเทพมหานครก็ จะอนุญาต เนื่องจากมีนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของอาคารอยู่แล้ว หากการสร้างบันไดหนีไฟนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมา


Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *