สุขาภิบาล Plumbing

ท่อน้ำอุดตัน

ปัจจุบันมีอาคารจำนวนมากที่เมื่อก่อสร้างเสร็จ แล้วมักจะพบกับปัญหา เรื่องการอุดตันในเส้นท่อ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ สำหรับช่างที่ดูแลอาคารเป็นอย่างมาก รวมทั้งอาคารเก่าเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกับอาคารใหม่ สาเหตุของการอุดตันก็เกิดจากการกระทำของผู้ติดตั้งเอง และผู้ใช้ซึ่งบางครั้งยังขาดจิตสำนึกของการใช้ประโยชน์ร่วม และการเป็นผู้ใช้ที่ดีประกอบกับ การให้คำแนะนำและการบำรุงรักษาที่ดีจากฝ่ายควบคุมอาคาร ซึ่งจะขอกล่าวถึงสาเหตุของการอุดตัน ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจาก 3 สาเหตุ
1. การอุดตันในระหว่างงานก่อสร้าง
2. สาเหตุการอุดตันจากการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน
3. การขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวม

  1. การอุดตันในระหว่างงานก่อสร้าง ซึ่งมักจะพบเห็นกันประจำในเรื่องของ FD ตันหรือท่อโสโครก (Soil Pipe) แม้กระทั่งท่อน้ำทิ้ง (waste pipe) ซึ่งผู้ติดตั้งระบบต้องให้ความสำคัญ และให้ความระมัดระวังในการติดตั้ง และหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอ รวมทั้งต้องพยายามหาทางป้องกัน เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และเมื่ออาคารเสร็จ ก็ควรที่จะทำการล้างท่อทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อลดปัญหากับผู้ที่จะมาใช้อาคารในอนาคต
  2. สาเหตุจากการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่นในการติดตั้งท่อโสโครก และท่อน้ำทิ้งที่ไม่ได้ slope รวมทั้งการติดตั้งระบบระบายอากาศ (Vent Pipe) ที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดการอุดตันได้หรือแม้แต่การติดตั้งสุขภัณฑ์ที่ไม่ถูกวิธี หรือขาดความชำนาญก็ทำให้เกิดการอุดตันได้ เช่นกัน
  3. สาเหตุจากการขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวม
    เนื่องจากระบบท่อในอาคารมีอยู่หลายประเภท เช่น ระบบท่อน้ำทิ้ง (waste) ระบบท่อโสโครก (soil) และระบบท่อน้ำทิ้งห้องครัว (kitchen waste) ก่อนอื่นต้องสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้ระบบท่อเหล่านี้ ให้ระมัดระวังไม่มักง่ายในการใช้ และควรมีกฎระเบียบ หรือ สร้างแรงจูงใจและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมอุปกรณ์เอาไว้เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถนำไปใช้งานได้และหมั่นตรวจตราตะแกรงระบายน้ำฝนว่ามีการอุดตันที่ตะแกรงและท่อน้ำฝนหรือไม่
    จากสาเหตุที่กล่าวมานี้ และจากรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงสภาพที่เกิดขึ้น รวมทั้งสาเหตุตามที่กล่าวไปแล้ว คงจะเป็นสิ่งที่เตือนให้ผู้ติดตั้งและผู้ใช้ได้เล็งเห็น ความสำคัญในการดูแลรักษาท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครกต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *