การป้องกันควันไฟ

การป้องกันควันไฟ เข้าสู่บันไดเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยมีวิธีการอยู่ 3 วิธี คือ
1. การจัดให้บันไดหนีไฟมีการระบายอากาศที่ดีและไม่มีลักษณะเป็นปล่องไฟ
2. การจัดให้มีโถงกันควัน (Smoke Lobby)
3. การจัดให้มีระบบอัดอากาศในบันได
วิธีการที่ 1 และ 3 เป็นวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535) และฉบับที่ 50 (2540) ส่วนวิธีการที่ 2 ได้มีการกล่าวถึงในมาตรฐานของ ว.ส.ท. นอกจากจะต้องดำเนินการตามวิธีการที่ 1 และ 3 แล้ว ยังแนะนำว่าอาคารที่สูงเกินกว่า 5 ชั้น ควรจะมีบันไดหนีไฟอย่างน้อย 1 จุด ที่มีโถงกันควันไฟนี้ เนื่องจากเห็นว่า การที่บันไดมีโถงปลอดควันเป็นการลดความเสี่ยง ที่เป็นอันตรายจากควันไฟ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอันตรายและเป็นความจำเป็น นอกจากนี้ยังช่วยลดอันตรายกับเจ้าพนักงานดับเพลิงในขณะเข้าผจญเพลิงอีกด้วย

ดังนั้น จึงควรพิจารณา จัดให้มีการป้องกันควันไฟ ด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *