อย่าใช้ Permatex ทาเกลียวท่อน้ำดื่มเป็นอันขาด

หลายคนคงนึกภาพ บ่อสูบน้ำเสียได้นะครับว่า มันมีความโสภาอ… Continue reading อย่าใช้ Permatex ทาเกลียวท่อน้ำดื่มเป็นอันขาด

ข้อมูลเบื้องต้นก่อนการออกแบบ ระบบสุขาภิบาล

ก่อนการออกแบบ ระบบประปา หรือฝรั่งเรียกว่า ระบบ “P… Continue reading ข้อมูลเบื้องต้นก่อนการออกแบบ ระบบสุขาภิบาล