เลือกเครื่องสูบน้ำดับเพลิงให้เหมาะกับลักษณะงาน

โดยปกติเราจะพิจารณาจากสถานที่ งบประมาณและส่วนประกอบหลาย… Continue reading เลือกเครื่องสูบน้ำดับเพลิงให้เหมาะกับลักษณะงาน

ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางออกฉุกเฉิน, ท่อส่งน้ำดับเพลิง

ไฟฉุกเฉิน หมายถึง เครื่องส่องสว่าง ฉุกเฉิน ด้วยแบตเตอรี… Continue reading ไฟฉุกเฉิน, ป้ายทางออกฉุกเฉิน, ท่อส่งน้ำดับเพลิง

การป้องกันอัคคีภัยในระหว่างการก่อสร้าง

ลักษณะของปัญหา ในระหว่างการก่อสร้างมักจะมี กองวัสดุติดไ… Continue reading การป้องกันอัคคีภัยในระหว่างการก่อสร้าง