การใช้งาน DX Coil ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง

การบทความนี้ต้องการกล่าวถึง การคำนวนหาภาระของเครื่องปรั… Continue reading การใช้งาน DX Coil ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง

การเตรียมการเผื่อสำหรับอุปกรณ์ที่จะติดตั้งเพิ่มเติมภายหลัง (Future Expansion)

ในกรณีที่ โครงการใดมีแผนการที่จะติดตั้ง Main Equipment … Continue reading การเตรียมการเผื่อสำหรับอุปกรณ์ที่จะติดตั้งเพิ่มเติมภายหลัง (Future Expansion)

การจัดเตรียมระบบประปาและสุขาภิบาลสำหรับห้องเครื่อง AHU

บริเวณห้อง AHU หาหไม่มีระบบ Drainage และ Water Supply ใ… Continue reading การจัดเตรียมระบบประปาและสุขาภิบาลสำหรับห้องเครื่อง AHU

การติดตั้ง Drainage Line ของ Fan Coil Unit (FCU) ที่ติดตั้งแบบ Exposed

ลักษณะของปัญหา ในระหว่างการก่อสร้างมักจะมี กองวัสดุติดไ… Continue reading การติดตั้ง Drainage Line ของ Fan Coil Unit (FCU) ที่ติดตั้งแบบ Exposed