3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องประสานงานในหน่วยงานก่อสร้าง

โดยทั่วไปในการก่อสร้างโครงการต่างๆ จะต้องประกอบด้วย องค… Continue reading 3.ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องประสานงานในหน่วยงานก่อสร้าง

2. หน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้จัดการโครงการต้องปฏิบัติในหน่วยงานก่อสร้าง

1. ขอบเขต ความรับผิดชอบ และหน้าที่จำเพาะ– ทำหน้าท… Continue reading 2. หน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้จัดการโครงการต้องปฏิบัติในหน่วยงานก่อสร้าง

การเตรียมการเพื่อเริ่มเข้าปฏิบัติงาน ในโครงการ

เมื่อเริ่มเข้าปฏิบัติงานในโครงการในฐานะตั้งแต่ ผู้บริหา… Continue reading การเตรียมการเพื่อเริ่มเข้าปฏิบัติงาน ในโครงการ