บันไดเวียน จัดอยู่ในประเภทบันไดสวยงาม ไม่นับเป็นบันไดฉุกเฉิน เนื่องจากความกว้างของขั้นบันได ไม่เท่ากัน ส่วนในจะแคบกว่าส่วนนอก ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เมื่อต้องใช้บันไดในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน (อย่างไรก็ตาม ในมาตรฐาน ว.ส.ท ยังคงอนุโลมให้ใช้ได้เฉพาะบ้านอยู่อาศัย หากความกว้างของลูกนอนส่วนที่แคบที่สุด ไม่น้อยกว่า 15 ซม. โดยที่ความกว้างของลูกนอน ที่ขอบนอกไม่น้อยกว่า 30 ซม.
เหตุผลที่สถาปนิก เลือกออกแบบและใช้บันไดลักษณะนี้ก็เพื่อ การลดการใช้พื้นที่บันได
ดังนั้น หากพบว่า บันไดที่ใช้หนีไฟที่จัดเตรียมไว้เป็น บันไดเวียน ก็ควรจะรื้อออก และทำบันไดหนีไฟแบบที่มีขั้นบันไดและชานพัก ตามมาตรฐานปกติจะดีกว่า เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ลองนึกภาพดูซิครับว่า คนกำลังวิ่งหนีไฟด้วยความเร็วและต้องใช้บันไดเวียนลงมา จะเป็นอย่างไร
น่าดีใจ ที่ผู้บริหารโรงแรมท่านหนึ่ง เข้าใจตรงจุดนี้ และได้รื้อบันไดเวียนที่ทำไว้สำหรับหนีไฟออก และสั่งทำใหม่อย่างถูกต้อง