การติดตั้ง Drainage Line ของ Fan Coil Unit (FCU) ที่ติดตั้งแบบ Exposed

การติดตั้ง FCU ของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ในลักษณะที่ติดตั้งลอยใต้ฝ้าเพดาน (Ceiling Mounted Exposed Type) ในห้องต่างๆมักจะถูกต่อว่าจากเจ้าของโครงการและมัณฑนากรอยู่เสมอในเรื่องของ ความไม่เรียบร้อย ดูไม่สบายตา คือ ท่อ drain ของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งกำหนดให้หุ้มฉนวนที่หนาและต้องติดตั้งให้เอียง บางครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อทำตู้มาปิดท่ออีก บางครั้งก็ทำอะเพิ่มเติมไม่ได้เลย ต้องคงความไม่เรียบร้อยไว้

การกำหนดให้ท่อ Drain ของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ในลักษณะที่ติดตั้งลอยใต้ฝ้าเพดาน ดังกล่าว ควรจะต้องฝังในผนังและต้องหุ้มฉนวนตลอด เพราะเคยพบว่า บริเวณผนังที่มีท่อฝังอยู่ดังกล่าว มีความเย็นและชื้นมาก บางครั้งทำให้เกิดเชื้อราที่ผนังได้ และถ้าเป็นไปได้ควรใช้ท่อที่เป็น Galvanized Steel Pipe เพื่อป้องกันปัญหาการถูกเจาะโดยบังเอิญ เนื่องจากการใช้สว่านในภายหลัง
สำหรับท่อน้ำทิ้งนี้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับความหนาของผนัง ถ้าเป็นผนังเบา เช่น ผนังยิปซัมบอร์ด ก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไร แต่หากเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนแล้วจะพบว่า เกิดรอยร้าวตามแนวท่อที่ฝังโดยตลอด ซึ่งจะเกิดข้อโต้แย้งในเรื่องของความรับผิดชอบของงานว่า ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ฉะนั้นก่อนจะดำเนินการควรปรึกษาและแจ้งกับผู้รับผิดชอบงานผนัง ว่าควรกรุ Wire Mesh ตามแนวท่อดังกล่าว ก่อนฉาบปูนไว้ด้วย เพื่อป้องกันผนังแตกร้าวตามแนวที่ฝังท่อไว้